Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

1 000 aktiviteter under Krisberedskapsveckan

 

Men som sagt, det finns en hel del kvar att göra när det gäller kommunerna ute i landet. Där behövs en kunskapsmedvetenhet som vi försöker hjälpa till med.
- Vi arbetar också med vägledning kring krigsplaceringar. Det är en utmaning att få det att fungera både teoretiskt och praktiskt. Även i detta arbete är de frivilliga försvarsorganisationerna superviktiga, just tack vare sin bredd och förankring i samhället, säger Camilla Asp.

När vi ses på MSB:s kontor i centrala Stockholm har det gått fyra veckor sedan broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” skickades ut till cirka 4,7 miljoner hushåll och krisberedskapsveckan genomfördes. Har ni gjort någon utvärdering?

- När det gäller krisberedskapsveckan så har vi inte riktigt fått in all sammanställning än, men vi vet att de frivilliga försvarsorganisationerna genomfört omkring 1000 aktiviteter runt om i landet. Det är ett mycket bra resultat, säger Pernilla Hultén. Vi är väldigt nöjda med det.

Camilla Asp fyller i.
- Det har fått ett väldigt bra genomslag. Både massmedialt och olika aktörer i samhället. Till exempel så hörde de fackliga organisationerna av sig och ville hjälpa till att sprida budskapet.

Det kontaktcenter som upprättades i samband med broschyrutskicket har bemannats av 14 personer, av dem är sju aktiva i frivilliga försvarsorganisationer. De som hört av sig har haft många olika frågor, dels om det kommer bli krig, men också hur man kan förbereda sig om en kris inträffar.

- Broschyren har väckt en hel del frågor och tankar. Det ska den göra, och det var också anledningen till att kontaktcentret upprättades, säger Pernilla Hultén. De frivilliga försvarsorganisationerna fick medel från MSB till att anordna olika aktiviteter i samband med krisberedskapsveckan, och som jag sa så har det varit många arrangemang. Från söder till norr i hela landet. Utanför köpcenter och på bibliotek. På gator och torg. Jag är verkligen stolt och glad över alla organisationerna.

Det pågår också ett strategiarbete tillsammans med de frivilliga försvarsorganisationerna att utveckla verksamheten. För det arrangeras tre internat under 2018 med de frivilliga försvarsorganisationerna, MSB och Försvarsmakten. Temat för respektive internat är vart och ett av de tre målen för civilt försvar. Målen är: Att värna den civila befolkningen, säkerställa funktionaliteten i samhällsviktig verksamhet samt stödet till Försvarsmakten.

- Vår generaldirektör har sagt att de frivilliga försvarsorganisationerna är en mycket viktig resurs och har en stor roll att spela i samhället, säger Camilla Asp. Vi jobbar för att få samhället att fungera i vardagen och om en kris skulle inträffa.  I det arbetet finns ni verkligen med.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök