Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Cyberhoten har kommit för att stanna

Trots att utvecklingen och hoten gått så pass långt, kan vi förebygga och skydda oss mot påverkanskampanjer i kombination med cyberangrepp?

- Vi har blivit vassare idag men det är lång väg att gå. Först och främst måste allmänheten bli bättre på att sålla nyheter. Källkritiska helt enkelt. Vi måste höja medvetandegraden och vara på vår vakt när det gäller ryktesspridning i sociala medier. Ett bra tips är att om man blir arg på något man läser i sociala medier, då är det på sin plats att kolla upp källan.  Det är vad den enskilde individen kan göra. Myndigheter och organisationer måste bli mycket mer medvetna och höja sitt säkerhetsarbete. Kommuner och landsting likaså. Personal måste erbjudas utbildningar så att de får konkreta verktyg för att identifiera och skydda sin information, säger Lars Nicander.

Han menar också att regeringen borde tillsätta en cybersäkerhetskoordinator i Regeringskansliet, för att förebygga den spretighet som finns idag.

- Mot bakgrund av den undermåliga hanteringen av informationssäkerhetsfrågorna vid Transportstyrelsen så finns det alltså all anledning till att verkligen med kraft ta tag i detta. Dessa frågor hanteras idag av minst fyra departement och åtta myndigheter vilket gör det hela till ett sammelsurium i ansvarsfördelningen.

Kan de frivilliga försvarsorganisationerna hjälpa till att förebygga cyberhot?

- Absolut. Den folkliga förankringen är viktig i arbetet mot cyberhot. Ni har ett engagemang och finns representerade i hela samhället. Det ger er en stor möjlighet att vara mer vaksamma. Det har faktiskt pratats om ett cyber-hemvärn och där kommer de frivilliga försvarsorganisationerna in och kanske framför allt FRO med den IT-kompetens som finns bland era medlemmar. Detta borde Försvarsmakten kolla upp. Här finns det oerhört mycket att göra. Men någon måste ta tag i det.

Är det möjligt att någonsin komma ikapp förövarna i cybervärlden?

- Tyvärr har alltid en kvalificerad angripare per definition ett försteg då de kan välja tid och plats för en attack medan en försvarare måste skydda allt samtidigt och då kan det bli tunt. Dock så om han håller vanlig cyberhygien – uppdaterar virusskydd, brandväggar samt är noga med att ”patcha” med uppdateringar - så har man egentligen att bra skydd som tar kanske 85 procent av alla intrångs- och manipulationsförsök.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök