Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Vi är oerhört utsatta

För dryga ett år sedan var Paula Holmqvist med på en Molos-övning i Bengtsfors.

- Det var jätteintressant att få vara med er och se hur ni agerar tillsammans med Svenska Kraftnät vid  större elhaveri.  Det samarbetet mellan FRO och Svenska Kraftnät är ett mycket bra exempel på hur det ska fungera. Jag kan önska att fler organisationer, myndigheter och kommuner gjorde samma sak. Just när det gäller elförsörjning så är vi så utsatta. Och det är en av orsakerna till att medvetenheten måste öka. 

Paula har också, som hon själv uttrycker, förmånen att få träffa gymnasieelever som besöker riksdagen. När hon berättar att hon sitter i Försvarsutskottet brukar de undra om man verkligen inte måste kunna frågorna som man ska jobba med. Frågan som föranleds av att Paula berättat att hon är undersköterska och även under lång tid haft fackliga uppdrag innan hon blev riksdagsledamot. Då får hon förklara hur demokratin ser ut och hur man blir invald i de olika utskotten. Hon brukar också passa på att fråga om eleverna har koll på hur krisberedskapen ser ut i deras kommun, vad som händer om strömmen går mm. Det brukar bli intressanta diskussioner.

Paula bor i Ed som ligger i Dalsland. Hon har verkat lokalt för krisberedskap och vikten av att vara förberedd om något händer. Hon har deltagit i flera övningar lokalt bl. a som observatör.

- Man kan väl säga att jag fortsatt att sätta försvaret på kartan hemma i Dalsland. Jag vet ju vikten av beredskap och vill mer än gärna informera om detta. Det kanske är en Dalsländsk specialitet att sitta i Försvarsutskottet, då Britt Bohlin från Mellerud också suttit i detta utskott under flera år tidigare för Socialdemokraterna. 

Med tanke på att när Paula Holmqvist kom in i riksdagen 2014 och fick veta att hon skulle föreslås sitta i försvarsutskottet, så hade hon knappt någon aning om vad man gjorde där.

- Min första tanke var – krig. Men det har verkligen hänt mycket på dessa tre och ett halvt år. Idag är jag ofta ute i landet och pratar om försvarsfrågor, ibland är det nästan så jag får nypa mig i armen för att själv förstå hur mycket jag lärt mig. Och vilket oerhört intressant arbete jag har.

Försvarsutskottet var inget hon önskat då ledamöterna i socialdemokraterna fick önska fem utskott i början av oktober 2014. Men valberedningens ordförande sa att de behövde en lugn och trygg kommunalare och då hade de ju hittat rätt säger Paula med glimten i ögat. Om hon får fortsätta under nästa mandatperiod vill hon gärna vara kvar i försvarsutskottet. 

I maj organiseras en krisberedskapsvecka över hela landet. MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) skickar samtidigt ut broschyren ”Om krisen eller kriget kommer” till 4,2 miljoner hushåll. Hur viktig är den veckan?

- Jätteviktig, säger Paula. - Som försvarspolitiker har jag varit en del i att detta ska bli verklighet. Att medvetenheten ökar hos alla svenskar. Min roll blir ju att prata och vara ute i landet även den veckan. Och jag ser mycket fram emot allt som kommer hända under de dagarna i maj. Det är otroligt viktigt att alla medborgare förstår vilket viktigt uppdrag var och en har om krisen skulle uppstå. Vad man ska göra om strömmen går under en längre period mm. Förberedelse är en av de viktigaste uppgifterna vi alla behöver ta på allvar. Här har de frivilliga försvarsorganisationerna ett mycket viktigt uppdrag från MSB att vara med och informera om vad man ska tänka på i utsatta lägen. 

Paula kommer fortsatt att besöka militära och civila övningar, ungdomsutbildningar, räddningstjänst mm för att hålla sig uppdaterad om hur det ser ut ”på golvet” och hur de beslut vi tar i riksdagen påverkar utvecklingen av Totalförsvaret.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök