Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Vad skulle du göra om din vardag vändes upp och ner?

 

Broschyr med viktig information
I samband med Krisberedskapsveckan kommer en broschyr skickas ut till Sveriges alla hushåll. Broschyren heter Om krisen eller kriget kommer och landar i brevlådan den 29 eller 30 maj. Broschyren skickas ut av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap på uppdrag av regeringen. Den tar upp hur vi kan bli bättre förberedda på händelser som allvarligt påverkar vårt samhälle och som ytterst kan hota vårt lands frihet och självständighet. Några saker som broschyren tar upp:

  • Ditt ansvar och samhällets ansvar.
  • Hur en kris kan påverka samhället och din vardag.
  • Konkreta tips på hur du kan tillgodose ditt behov av mat, vatten och värme samt ta del av samhällsinformation och nyheter.
  • Råd för hur du kan upptäcka och hantera falsk information och propaganda.
  • Totalförsvar och olika typer av plikt.

Prata med grannar och bekanta
Broschyren kommer att väcka tankar, funderingar och kanske även oro hos många människor. Vid samhällskriser eller om freden hotas behöver vi hjälpas åt. Börja redan idag att prata med grannar och bekanta om vilka förberedelser som kan göras för att underlätta för familjen, närområdet och för hela samhället. Rätt kunskap och beredskap ökar din förmåga att hantera olika händelser. Läs gärna på så att du kan svara på frågor och berätta för andra om hur totalförsvaret och krisberedskapssystemet fungerar. Du kan lära dig mer på webbplatserna nedan. Om du redan är medlem i en frivillig försvarsorganisation kan du förmodligen mer än många andra.

Mer information

  • DinSäkerhet.se – Tips om hur du kan förbereda dig inför kriser. Det finns bland annat checklista för vad en krislåda kan innehålla, videoklipp och poddavsnitt. Från slutet av maj kan du även hitta broschyren Om krisen eller kriget kommer för nedladdning och på ytterligare språk.
  • Krisinformation.se – Samlar information från myndigheter och ansvariga aktörer före, under och efter stora händelser och kriser. Finns även som app att ladda ned till mobilen.
  • Frivilligutbildning. se – Kontaktuppgifter till alla frivilliga försvarsorganisationer och information om organisationernas utbildningar och verksamhet
  • Msb.se/Krisberedskapsveckan - Mer information om kampanjen

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök