Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Mötesplats Samhällssäkerhet

MSB efterlyste ett statligt digitalt kommunikationssystem och SKL efterlyser fortsatt klara anvisningar och finans för vad som kommuner och landsting skall göra. En debattör menade att det kan behövas helt nya frivilligorganisationer och inte bara reformera gamla. Vidare krävs mod att börja betala för näringslivets beredskap. Idag är flera viktiga totalförsvarsviktiga aktörer inte längre statliga och andra viktiga företag har utländska ägare.

PTS ser över sin krigsorganisation och skyddet av viktiga noder i näten. Det finns idag ett frivilligt samordningssamarbete inom telekombranschen. Det är flera myndigheter, och då främst bevakningsansvariga myndigheter, som nu ser över sin organisation och krigsplacerar personal. En myndighet som ligger långt fram är Trafikverket med sina planer för järnvägar och vägar. Man har numera även ansvaret för hamnar och flygplatser.

Ett seminarium handlade om Tillgänglig och säker kommunikation vid kriser. Telia presenterade ett blåljuskoncept där man mycket snabbt (3år) kan erbjuda del i ett säkert 4/5G system. Telia menar att det blir billigare och mera utvecklingsbart än ett exklusivt myndighetsnät. MSB hänvisade till Gunnar Holmgrens utredning där han föreslår att det skall vara ett Rakel-likt nät med ordentlig datakommunikationskapacitet. Det förväntas att TERACOM även skall driva det nya nätet.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök