Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Intensiv kursverksamhet i Enköping

Anna180loI mitten av november genomfördes årets två sista FRO-kurser på Ledningsregementet. Det var sista kursdelen av GU Signalist 1 samt en GU Signalist 3. Konceptet att bedriva kurserna samtidigt på samma område innebär en hel del samordningsvinster. Utöver en del gemensamma aktiviteter utanför själva lektionstiderna finns det tankar på att framöver även utöka samarbetet under exempelvis kursernas slutövningar.

Samtliga elever på GU Signalist1 blev godkända och söker sig nu vidare till nästa kurs. Även på GU Signalist 3 blev samtliga elever godkända och är därigenom nu flygfärdiga som signalister i hemvärnet.

Anna Stenberg från HKV PROD/FRIV följde kurserna under en del av kurstiden. Anna visade ett stort intresse för våra lektioner. Utöver att prata med eleverna så fick Anna också tillfälle att praktiskt jobba lite med Ra 180.

Information om 2018 års grundkurser för signalister i hemvärnet (GU Signalist 1, 2 och 3) finns nu i FRO Utbildningskatalog. Välkommen med din kursansökan!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök