Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambands- och datatekniker utbildades inför leveransen av IS HV

ishvtekn2Under gångna helgen samlades sambands- och datatekniker samt personal från utbildningsgrupper från de 19 hemvärnsbataljoner som kommer att få IS HV under 2017, för teknikerutbildning på systemet vid Hemvärnets Stridsskola i Stockholm.

Prioriterade områden var driftsättning av systemet IS HV, kontohantering, TEID-kortshantering, loggning och uppkoppling av hårdvara samt inläsning av kartdatapaket. Man han även med arkivering samt inläsning och konfigurering av mjukvara. Det var en helg med mycket information som under lördagen genomfördes ett stationssystem i tre steg. Under söndagen genomfördes en slutövning där man under begränsad tid och enbart med stöd av instruktions- samt reperationshandbok i grupp skulle hantera systemet. Helgen avslutades  med ett prov för att befästa kunskaperna.

Utbildningsansvaret för IS HV kommer att överföras till FRO från och med 2019 efter det att införandet av systemet är klart.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök