Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ordförandekonferens 2017

ordfkonf17bUnder helgen var ett 30-tal funktionärer representerande 18 av förbunden i FRO samt centralstyrelsen samlade till konferens på Tylebäcks kursgård.

Utredningen av en organisation för framtiden - FRO 2020 - fick stort utrymme på konferensen. Mathias, som leder arbetet, hade förberett några inledande frågeställningar som diskuterades och konferensen lämnade synpunkter för det fortsatta arbetet. FRO 2020 ska leda fram till förslag på propositioner till riksstämman 2018.

Niklas Nordgren, som är beredskapsdirektör på länsstyrelsen i Halland, pratade om samhällets beredskap och civilt försvar. Speciellt intressant är det med det behov av frivilliga förstärkningsresurser som vi förväntar oss ska bli tydligt i en nära framtid.

Thomas Andersson, som är chef för Hallandsgruppen, informerade om utvecklingen inom Försvarsmakten och hur det påverkar hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationerna.     

Presentationer från konferensen kommer att läggas ut i FRODOK (kräver inloggning).

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök