Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Instruktörsutbildning för IS HV

isinstrHemvärnets nya stabsstödssystem – IS HV – kommer att lämnas ut till de första 19 bataljonerna under våren. Det är många datorer och mycket annat som ska tas om hand. Sambands- och datateknikerna i bataljonerna kommer att få en viktig roll att tekniskt hantera systemet.

De instruktörer som ska genomföra utbildning av teknikerna har under en dag fått en fördjupad utbildning. Den genomfördes på Ledningsregementet i Enköping.  

Övriga bataljoner får vänta på sitt IS HV tills efter de genomfört Geltic Bear under 2018. Utbildning för personal i dessa bataljoner kommer att genomföras dels i november i år och dels under våren nästa år.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök