Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: Operation Samverkan Signalungdom 2018-802 (2018-07-11 - 2018-07-21 )

Vill du komma ihåg sommaren 2018 för lång tid framöver? Då är detta kursen för dig! Inryckning sker vid Ledningsregementet i Enköping därefter sker omgruppering till Gotland och utryckning vid kursgården på Fårö. Fokus ligger på de sambands- och ledningssystem som idag används både nationellt och internationellt.

Kursen vänder sig till dig som tidigare har deltagit i ungdomsutbildning i någon frivillig försvarsorganisation. Vi ser gärna att du har någon kunskap i signalering och radio 180 med Dart.

Kursen börjar med inryckning vid Ledningsregementet i Enköping. Där får du personlig utrustning och möjlighet att känna på hur det är vid ett regemente. Fokus kommer vara teoretisk utbildning, försvarsupplysning och studiebesök. Givetvis utnyttjar vi möjligheterna som finns vid regementet och de senaste sambands- och ledningssystemen i Försvarsmakten. Allt detta för att få en bra grund inför fortsättningen.

Efter våra dagar i Enköping omgrupperar vi till Gotland där vi kommer använda våra nya kunskaper. Omgrupperingen genomförs som ett inslag i kursen då det kräver bra planering och tydliga order för att kunna genomföras bra.

Du som elev kommer att inneha olika roller under kursen utifrån dina förutsättningar och intresse. Chef, ledare fordonsmarsch, vagnschef, kvartermästare, signalist är exempel på olika roller du kan inneha under utbildningen. Du är inte garanterad en viss roll utan det avgörs av instruktörerna under kursens gång.

Deltagande i kursen, inklusive mat, boende resor och alla aktiviteter är gratis. Du måste vara medlem i FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation. Du kan enkelt bli medlem via vår webbplats.

Kursen går under tiden 11 - 21 juli.
Sista dag för ansökan är 1 maj.

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Bekräfta e-post:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök