Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: IT-säkerhet 1927604, Höllviken (2019-07-15 - 2019-07-21 )

Sverige är under attack. Aldrig någonsin har det varit så mycket försök till attacker som under 2018. Mörkertalet är troligen också stort. Det är inte bara myndigheter och företag som behöver vara medvetna och jobba proaktivt. Svensk samhällets IT-säkerhet påverkas i högsta grad även av den utrustningen du har hemma som privatperson.

Kursen riktar sig till dig som har et uppdrag som frivillig inom samhällets krisberedskap och kan hamna i en situation där du hanterar informationssystem av olika slag. Den ger god insyn och övergripande kompetens inom IT-säkerhetsområdet. Den ger kännedom om våra IT-näts brister och troliga risker samt ger kunskap om hur man bäst kan skydda sig mot medvetna och omedvetna hot. Ur innehållet:

  • Grunder informationssäkerhet.
  • Uppbyggnad av internet och grundläggande nätverkskomponenter.
  • Hur jobbar en hacker?
  • Hot och risker.
  • Kan man skydda sig? vad kan man göra för att gör minska risken?
  • Hur fungerar e-post och kryptering av denna.
  • Organisationer inom svensk informationssäkerhet.

Utbildningen är lärande i syfte att öka medvetenhetsgraden och förståelsen om dessa viktiga frågor. Föreläsningar, varvas med praktiska övningar och diskussioner. Du får möjlighet till eftertanke för att öka medvetandegraden om informationssäkerhet. Som avslutning genomförs en tillämpad övning där eleverna får prova sina i veckan tidigare kunskaper.

För att gå kursen måste du vara medlem i en frivillig försvarsorganisation samt ha ett uppdrag inom samhällets krisberedskap. Du måste dessutom ha god vana att arbeta med datorer.

Sista dag för ansökan är:1 maj 2019

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök