Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Sakkunnig Samband 1927603, Höllviken (2019-07-15 - 2019-07-21 )

Sakkunnig Ledningsstöd och Samband är en ny roll som ska kunna bistå myndighet eller räddningsledare med kunskap så att befintliga lednings- och sambandssystem kan användas optimalt. Sakkunniga bildar inom FRO en kompetenspool.

I kursen ingår samhällets organisation och hantering av svår samhällsstörning eller höjd beredskap och krig samt rutiner och arbetsformer i en stab med lägestjänst och informationssäkerhet. Exempel på kompetensområden är optimering av befintligt Rakelsystem med funktioner och samverkansmöjligheter, föreslå alternativa sambandsmedel såsom satellit- och kortvågssystem, eller hjälpa till med IT-säkerhet och datakommunikation.

Som Sakkunnig krävs det att du med kort varsel kan bistå en stab som är under ett expansivt skede där du måste ha god förmåga att under press analysera sambandsbehovet på kort och lång sikt och presentera alternativa lösningar. Du skall kunna hjälpa staben att hitta kompetenta förstärkningsresurser och förstärkningsmateriel utifrån ledningens beslut.

För att gå kursen måste du vara fri att teckna avtal med FRO inom samhällets krisberedskap samt ha genomfört kursen GU Sambandsoperatör eller inneha motsvarande kunskaper. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas och krigsplaceras. Du måste kunna delta i årliga övningar samt vid samhällsstörningar kunna vara hemifrån under flera veckor.

Sista dag för ansökan är: 2019-04-30

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök