Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Sambandsledare 1927602, Höllviken (2019-07-15 - 2019-07-28 )

Sambandsledaren leder en sambandsenhet och ska tillsammans med uppdragsgivaren planera för övningar och skarpa insatser. Sambandsledaren ska ha kompetens inom ledarskap samt planering av sambands- och ledningssystem. Vanliga arbetsuppgifter kan vara att du skall komma med förslag till en sambandsplan vid en insats, kunna visa personalen vid hemtjänsten i en mindre kommun hur en Rakel terminal fungerar, du skall göra upp ett arbetsschema för din sambandsenhet vid en större civil övning.

För att gå kursen måste du ha ett avtal med FRO inom samhällets krisberedskap samt ha genomfört kursen GU Sambandsoperatör med godkänt resultat. För vissa uppdrag kan myndighet kräva att du säkerhetsprövas och krigsplaceras. Du måste kunna delta i årliga övningar samt vid samhällsstörningar kunna vara hemifrån under flera veckor.

Du skall självklart söka kursen om du känner att detta är något för dig

Sista dag för ansökan är: 2019-04-30

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Confirm Email:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök