Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Signalist 2 2018-409, Kvarn (2018-11-08 - 2018-11-11 )

Kursen är del 2 av 3 i befattningsutbildning för signalist i hemvärnet. Den ger fördjupad utbildning på Ra 180-systemet, med bland annat reläfall och Dart, både PC-Dart och Dart 380. Praktiska övningar ingår, liksom trafikövningar med tal och Dart. Dessutom innehåller kursen normalanvändare FM Rakel.

Kursen består av tre delar:

1. Systemutbildning Ra 180

2. Grundutbildning PC-Dart och Dart 380

3. Normalanvändare FM Rakel

Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Förkunskapskrav: Genomförd och godkänd kurs GU Signalist 1

Sista dag för ansökan: 12 augusti 2018

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Bekräfta e-post:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök