Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ansökan: GU Signalist 1 2018-405, Göteborg (2018-10-04 - 2018-10-28 )

Kursen är del 1 av 3 i befattningsutbildning för signalist i hemvärnet Den innehåller grundläggande utbildning om de metoder och den materiel som används för samband och ledning inom hemvärnet. Den omfattar signaleringens grunder, Ra 180-systemet, signalskydd, trådtjänst, expeditionstjänst samt karttjänst med lägesangivning. Kunskaper och färdigheter följs upp genom radiotrafikövningar.

Kursen är indelad i fyra block:

1. Signaleringens grunder, signalskydd teori 1, Ra 180 Grunder.

2. Expeditionstjänst, högantenn, TTA, MGKI

3. Trådtjänst, karttjänst

4. Tillämpningsövning

Kursen omfattar lärarledda lektioner, tillämpningsövningar samt en avslutande systemövning i fältmiljö. Obligatorisk närvaro.

Kursen examineras genom skriftliga prov och praktiska uppgifter, enskilt eller i grupp.

Förkunskapskrav: Militär grundutbildning, lägst GU-F.

Kursen körs i 2 delar: Del 1 4-7/10 och del 2 25-28/10

Sista dag för ansökan: 19 augusti 2018

ANVÄNDARINFORMATION
Medlem i:
Uppdrag:
Förband eller Enhet:
1
SLnummer:
Personnummer:
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postadress:
Postnummer:
E-post:
Bekräfta e-post:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Övriga upplysningar:

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök