Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

FROnytt

Vår medlemstidning FROnytt kommer fyra gånger per år med information om vad som händer i organisationen. Här kan du läsa de senaste årgångarna i elektronisk form (PDF).

Har du idéer eller önskemål för tidningen kan du kontakta chefredaktören eller någon av redaktörerna, se nedan.

fro nytt nr 1 2017 fro nytt nr 2 2017 fro nytt nr 3 2017

Utkommer
15/12
manusstopp
20/11

1 - 2017 2 - 2017 3 - 2017 4 - 2017
fro nytt nr 1 2016 fro nytt nr 2 2016 fro nytt nr 3 2016 fro nytt nr 4 2016
1 - 2016 2 - 2016 3 - 2016 4 - 2016
fro nytt nr 1 2015 fro nytt nr 2 2015 fro nytt nr 3 2015 fro nytt nr 4 2015
1 - 2015 2 - 2015 3 - 2015 4 - 2015
fro-nytt-nr-1-2014 fro-nytt-nr-2-2014 fro-nytt-nr-3-2014 fro-nytt-nr-4-2014
1 - 2014 2 - 2014 3 - 2014 4 - 2014
fro-nytt-nr-1-2013 fro-nytt-nr-2-2013 fro-nytt-nr-3-2013 fro-nytt-nr-4-2013
1 - 2013 2 - 2013 3 - 2013 4 - 2013
fro-nytt-nr-1-2012 fro-nytt-nr-2-2012 fro-nytt-nr-3-2012 fro-nytt-nr-4-2012
1 - 2012 2 - 2012 3 - 2012 4 - 2012
fro-nytt-nr-1-2011 fro-nytt-nr-2-2011 fro-nytt-nr-3-2011 fro-nytt-nr-4-2011
1 - 2011 2 - 2011 3 - 2011 4 - 2011
fro-nytt-nr-1-2010 fro-nytt-nr-2-2010 fro-nytt-nr-3-2010 fro-nytt-nr-4-2010
1 - 2010 2 - 2010 3 - 2010 4 - 2010
fro-nytt-nr-1-2009 fro-nytt-nr-2-2009 fro-nytt-nr-3-2009 fro-nytt-nr-4-2009
1 - 2009 2 - 2009 3 - 2009 4 - 2009
Ansvarig utgivare: Kent Ahlqvist
Chefredaktör: Daisy Balkin
Redaktörer: Lillemor Bohlin, Kristianstad
Henrik O A Barkman, Brunflo
Patrik Pettersson, Trollhättan

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök