Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Signalungdom på Summer Camp

vaddo4lowSignalungdom har deltagit på Summer Camp, som Försvarsutbildarna anordnade för ungdomar från de frivilliga försvarsorganisationerna. Syftet var att visa på bredden av den ungdomsverksamhet som finns. Vi visade upp ett axplock av det som genomförs på FRO:s ungdomskurser.

Under två dagar genomfördes ett stationssystem med sjukvård, HLR, skytte, överlevnad, CBRN och samband förstås! Varje stationstid var två och en halv timme så det var en utmaning att hålla intresset vid liv och visa på bredden av vår verksamhet. Sambandsstationen bestod av två ledningsfordon Mercedes GW, Ra180, högantenn, IGR och satelitsamband i form av B-gan.

Först pratade vi allmänt om sambandstjänstens olika delar och var vi kom ifrån. Därefter delade vi gruppen i två där den ena halvan provade Ra180 och den andra testade att rikta in B-gan. Gruppen reste sedan högantenn innan det var dags att testa i praktiken. Några åkte GW i terrängen samtidigt som de signalerade. Under tiden så ringde de flesta sitt allra första satellitsamtal. Det gick nog till mamma eller någon kamrat. När någon svarade så kom det allra största leende fram. Under dagarna kom Stefan Hallén från Försvarsmaktens produktionsavdelning på besök och pratade med ungdomarna.

Sommarkurser på Fårö

C P18LPå Fårö Kursgård pågår FRO:s befälskurser för personal i hemvärnet. Det är kurser för stabs- och sambandsgruppchefer i kompaniledningar och ledningsplutoner samt för ledningssystembefäl i bataljonsstaber.

Dessutom genomförs en kurs där stabsbefäl ges kunskap om möjligheterna med hemvärnets ledningssystem. På en annan kurs får personal i ledningsplutonerna utveckla sina färdigheter i att upprätta och betjäna en stabsplats.

Chefen P 18, överste Mattias Ardin, besökte kurserna och fick tillfälle att pratat med eleverna. Som chef för det nyupprättade Gotlands Regemente informerade han om verksamheten på ön. Han kunde även ge kompletterande information till eleverna som höll på att skriva order inför kommande verksamhet under kursen.

FRO rekryterar och utbildar sambandspersonal till hemvärnet. De placeras på befattningar från signalist i kompanier ända upp till sektionschef i bataljonsstab. Vill du vara med? Kontakta FRO här!

Generalsbesök på sommarkurserna i Höllviken

anna lyssnarFörsvarsmaktens ledningssystemchef, general Anna Eriksson, besökte under fredagen FRO:s sommarkurser på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Två kurser för blivande signalister till hemvärnet (del 1 och 2 av 3) samt en instruktörskurs (IK T Samband) pågick och generalen fick tillfälle att prata med både elever och kursledningar.

På kursgården fanns även två kurser för ledningsstödspersonal till samhällets civila krisberedskap. Det var dels en kurs för sambandsoperatörer, dels en utbildning i IT-säkerhet, som även de besöktes av general Eriksson.

Hemvärnssignalisterna jobbade med Ra 180 och samband över långa avstånd. Tre Ra 180 i tvånäts-relän (med normaleffekt, 5 W, och högantenn 2K i varje relä) skapade samband från Höllviken i söder till strax söder om gränsen till Småland, vid Osby i norr. Nästan 15 mil totalt med längsta hoppet på ca 4,3 mil. Detta visar på vad man kan åstadkomma med god planering av stationsplatser. En kunskap som kommer väl till användning när eleverna kommer ut till sina hemvärnsförband som signalister.

Vill du vara med i samhällets krisberedskap? Kontakta FRO här. Din insats behövs!

Personal ur FRO medverkar i bekämpningen av skogsbränderna

sarnabv

Trafikverkets bandvagnar används vid bekämpningen av de skogsbränder som pågår i landet. 10 – 12 bandvagnar är i gång och används för transporter inom brandområdet. Bandvagnarna leds av personal från FRO på två ledningsplatser, i Ljusdal och i Särna. I Särna används en av de ledningsbandsvagnar som ingår i styrkan. Arbetet underlättas av att ledningsfunktionen är terränggående och kan placeras nära platsen för insatsen.

Ett femtontal signalister ur FRO medverkar i arbetet, som pågår dygnet runt. Om brandbekämpningen drar ut på tiden kommer det att behövas ytterligare personal.

Vill du vara med och bidra till krisberedskapen i samhället. FRO har många möjligheter och erbjuder befattningar både i hemvärnet och det civila försvaret. Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök