Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Personal ur FRO medverkar i bekämpningen av skogsbränderna

sarnabv

Trafikverkets bandvagnar används vid bekämpningen av de skogsbränder som pågår i landet. 10 – 12 bandvagnar är i gång och används för transporter inom brandområdet. Bandvagnarna leds av personal från FRO på två ledningsplatser, i Ljusdal och i Särna. I Särna används en av de ledningsbandsvagnar som ingår i styrkan. Arbetet underlättas av att ledningsfunktionen är terränggående och kan placeras nära platsen för insatsen.

Ett femtontal signalister ur FRO medverkar i arbetet, som pågår dygnet runt. Om brandbekämpningen drar ut på tiden kommer det att behövas ytterligare personal.

Vill du vara med och bidra till krisberedskapen i samhället. FRO har många möjligheter och erbjuder befattningar både i hemvärnet och det civila försvaret. Kontakta FRO här!

1 000 aktiviteter under Krisberedskapsveckan

CamillaPernilla3lowDet händer en hel del inom utvecklingen av totalförsvaret, bland annat är det mycket fokus på det civila försvaret. Vi stämde träff med Camilla Asp, chef för avdelningen för utveckling av samhällsskydd och Pernilla Hultén, utredare på MSB för att prata om alla de aktuella frågor de arbetar med.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap får sina uppdrag av regeringen. Nu pågår ett intensivt arbete med att utveckla det civila försvaret.

- Vi är inne i ett stort arbete med att utveckla det civila försvaret, säger Camilla Asp. Vi analyserar hur kommuner, landsting och myndigheter arbetar med civilt försvar och hjälper dem att höja kompetensen.

Pernilla Hultén nickar instämmande.
- Detta arbetet är omfattande och det är väldigt viktigt att aktörerna i samhället blir medvetna om att de frivilliga försvarsorganisationerna med sina cirka 350 000 medlemmar finns som ett starkt stöd.

MSB har tagit fram en broschyr som vänder sig till kommuner och myndigheter om hur de kan ta hjälp av de frivilliga försvarsorganisationerna. Flera kommuner och myndigheter har redan ett väl fungerande samarbete med organisationerna.
-  Ta till exempel Trafikverket och Svenska Kraftnät, de har avtal med FRO, säger Pernilla Hultén.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

Signalungdom i Södermanland

repell43Signalungdom i FRO Södermanland har genomfört en slutövning som avslutning på vårens verksamhet. Övningen började med transport till gamla Oxelösund där det finns ett stup på cirka 8 meter, lämpligt för repellering. Läraren, Alexander Ceder, riggade och förklarade hur det går till. Sedan var det ungdomarnas tur. Det var inte lätt att kliva över kanten första gången men Alexander var med hela vägen. Alla provade på och ville göra om det. Det var en höjdare. 

Efter detta var det glass-stopp vilket var mycket uppskattat med tanke på temperaturen. Färden gick sedan till Öja i Flen där förläggningen gjordes i ordning och mat lagad på eget spritkök intogs. Nästa moment bestod av att göra en o-plats för två personer. Två lag tävlade mot varandra och gjorde det svårt för instruktörerna att hitta dem. Ett av lagen var lite extra finurliga och byggde en falsk o-plats för att luras.

Under natten genomfördes en mörkerövning. En stig var uppmärkt med ljusstavar och efter stigen hände det saker som ungdomarna skulle undvika. Det kan rapporteras att en instruktör följde efter ett vilt knakande i skogen i tron att det var en av grupperna, men det visade sig vara en älg. När övningen avslutades så var alla mycket trötta och stöp i säng. Det var första gången ungdomarna skulle sitta eldvakt, men det uppdraget genomfördes med bravur. Det blev dock inte så mycket sömn. Övningen avslutades på söndagen med att ungdomarna fick bygga ett vindskydd. Det är inte lätt att hitta ett bra ställe för vindskydd men bygget genomfördes på ett bra sätt. 

Cyberhoten har kommit för att stanna

nicanderl2Dagligen läser och hör vi om cyberhot, utan att kanske sätta oss in i vad det egentligen betyder eller åsamkar. Vi stämde träff med Lars Nicander, chef för CATS, Centrum för asymmetriska hot och terrorismstudier vid Försvarshögskolan, som försökte reda ut problemen.

Det är en av Stockholms varmaste dagar och caféet i Försvarshögskolan är nästan folktomt. Lars Nicander tar emot med ett varmt leende och börjar med en gång prata om cyberhot.

- Det säkerhetspolitiska läget i Europa har ändrats radikalt de senare åren och hotbilden mot Sverige ser annorlunda ut än förr. Idag är cyberhoten så påtagliga och det gör oss och vår kritiska informationsinfrastruktur, till exempel el, tele, nationella ledningssystem, finanssystem och flygtrafikledning, väldigt sårbara, säger Lars Nicander.

Enligt Nicander är en av de svagaste punkterna inför valet de politiska partiernas informationssystem.

- Där har inte funnits incitament överhuvudtaget att satsa på skydd, och de har inte stått under statlig tillsyn heller. De som angriper via internet kan stjäla, störa och sprida falska nyheter, det har de redan lyckats med i exempelvis USA.

text & bild: Daisy Balkin Rung

Läs mer...

FRO:are deltar i släckningsarbetet i Sala

sala bil2Medlemmar ur FRO är på plats och deltar i släckningsarbetet i Sala där flera skogsbränder har härjat de senaste dagarna. Det är främst medlemmar med placering i hemvärnsförband samt i uppdraget för Trafikverket.

- De flesta av oss har varit med i samband med branden i Ramnäs 2014, vilket varit fördelaktigt för den här insatsen. Vi var på plats inom fem timmar och har stöttat ledningen för Trafikverkets räkning säger Anders Weiss, som sitter i ledingsbilen. Han fortsätter och belyser att samverkan har varit en av höjdpunkterna i insatsen.

Flera hemvärnsbataljoner har löst av varandra och engagemanget har varit stort - trots veckans tidigare beredskapsövning i samband med nationaldagen. Många frivilliga signalister har deltagit och arbetat med både släckningsarbete och varit signalister i ledningsstaben.

- Det som varit det absolut bästa är att få träffa alla man har på något sätt rekryterat till Hemvärnet som signalister via FRO. Att se dessa killar och tjejer ställa upp och göra fantastiska insatser gläder mig oerhört, säger Lars-Erik Hallinder, ledningssystemchef i Södermanland, som nu var chef sambandscentralen för hemvärnet.

Nu avlöses Södermanlandsbataljonen av Dalabataljonen med Pernilla Efsing som sambandschef. Vi är redo och beredda att överta ledningen av det återstående arbetet, och det känns bra att kunna göra en insats, avslutar Pernilla som är signalskyddschef i Dalabataljonen.

FRO Riksstämma 2018

medalj18lFRO Riksstämma 2018 genomfördes på Gullbrannagården, strax utanför Halmstad i slutet på maj. 45 delegater från norr till söder var på plats och beslutade om framtida inriktning och andra viktiga frågor.

Lördagens presentationer inleddes med Janne Haldesten och en dragning om Cyberförsvar. Ett nytt men viktigt ämne för FRO. Vi kommer att få se mer av Janne i framtiden. General Lena Hallin talade om svensk utrikespolitik.

Det nya totalförsvaret beskrevs av överste Mats Klintäng på ett  mycket klargörande sätt. Henrik Moberg från MSB kompletterade bilden. Intentionerna från både regering och försvarsberedning går det inte att ta miste på.  

Mathias Eriksson valdes till ordförande och till ledamöter valdes Lillemor Bohlin, Markus Edholm, Mattias Olofsson, Sara Högström, Benny Nord och Thomas Kuntze. Bosse Alväng och Jan Edenqvist valdes till ersättare.

Som brukligt medaljerades medlemmar och funktionärer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för FRO bästa. Gunnar Borgmans pris tilldelades FRO Elfsborg för arbetet med att bygga upp en standard för digital radio inom FRO.

Regional samverkansutbildning i Mora

rsu18Regional samverkansövning genomfördes 12-16 maj på Mora Flygplats, med medverkan från både från Molos och Trafikverket. Uppdraget för Molos bestod i att upprätta och betjäna en stab. Vi blev tilldelade ankomsthallen på Mora flygplats och byggde där en stab. En insatsledare tilldelade olika stabsfunktioner och vi provade även att roterai olika stabsfunktioner.

Under övningen fick vi briefa piloter från FFK inför ett spaningsuppdrag, hålla kontakten via Rakel under uppdraget, ta emot bilder från flygplanet samt briefa piloter när dom landat. Från olika elbolag samt SVK inkom hela tiden information om nedfallna träd över ledningar och annat som piloter sedan fick i uppdrag att fotografera. Bilderna skickades till ledningsplatsen som Molos betjänade.

Övningen var realistisk och vi fick samverka brett med olika aktörer. Även ett utbildningspass i Rakel för bandvagnsförare ingick, där fick personalen känna på att under tidspress snabbutbilda på Rakel, vilket kan behövas i en verklig situation. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök