Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Mycket kronor och ören i Sälen

overbefRena rama auktionen känns det som här på Folk och Försvars Rikskonferens i år. Det ena partiet bjuder över det andra när det gäller pengar till försvaret. Det är de fyra Allianspartierna; KD, L, C och KD som redan före konferensen höjde buden i långa artiklar i riksmedierna. När så försvarsminister Peter Hultqvist äntrade scenen var han mycket tydlig med att han under inga omständigheter vill vara med om ”någon offentlig auktion om penganivåer till försvaret”.  Dock ska det poängteras att sju partier i Riksdagen (alla utom V) är överens om att det säkerhetspolitiska läget i Östersjöområdet på grund av Rysslands militära agerande, har försämrats.

Om de frivilliga försvarsorganisationerna är det tyst här i Sälen. Och det är kanske inte så märkligt. Idag pratar man istället om totalförsvaret.  Det märks också att läget är ett helt annat än de senaste rikskonferenserna. Det finns en oro på scen. Det ska dock påpekas att det inte är någon krigshets eller rysskräck det handlar om. Men både försvarsministern och överbefälhavare Micael Bydén pratar klartext är nämner de ryska cyberhot och intrång samt det ryska militära agerandet i Östersjöområdet.

Micael Bydén säger att vi fått en starkare försvarsmakt under 2016. Och det behövs. Med Ryssland som utmanar hela säkerhetsordningen i Europa och gör det också här i närområdet.  Han talar med emfas och allvar i tonen. På frågan om det finns ett ryskt hot mot Sverige svarar Micael Bydèn att sannolikheten för ett militärt angrepp är låg. Men att man måste titta på det i ett något bredare perspektiv. Det gäller informationsoperationer och påverkanskampanjer. Sverige är utsatt för någon form av påverkan och press.

FROnytt frågade om överbefälhavaren kunde göra något slags uttalande om hur länge svenskt försvar kunde klara sig i ett eventuellt krig. Hans företrädare Sverker Göranson myntade ju begreppet ”en veckas försvar” för tre år sedan.   Det varken kunde eller ville Micael Bydén, dels för att det var en specifik situation då och dels för att det inte går att sätta en siffra på detta.

Text & bild: Daisy Balkin Rung

Ökad avtalstid för ledningssystembefäl och signalister

m blankettFrån och med 1 januari 2018 ökar antalet avtalsdagar för signalister i ledningspluton med 2 dygn. Det innebär att signalister får 6 avtalsdygn och sambandsgruppchefer med ställföreträdare får 7 dygn. Avtalstiden för ledningssystembefäl utökas också med 2 dygn vilket innebär att de får 8 dygn. Det är med hänsyn till Regeringens försvarspolitiska inriktningsbeslut att Hemvärnet ska få ökad ledningsförmåga som Försvarsmakten beslutat om ökad tjänstgöringstid.

Regional ledningsträning
Den utökade tiden ska användas till en  ny övning i syfte att öka bataljonens ledningsförmåga. En regional LTÖ (ledningsträningsövning) ska genomföras varje år med bataljonstaber och delar av ledningsplutonerna där man övar tillsammans med militärregional stab. Övningen genomförs i förberedd stabsplats för att optimera övningstiden. Regional LTÖ kommer att provas under 2017 i Militärregion Norr och Syd, och från och med 2018 tillämpas i samtliga militärregioner.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök