Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Rakelutbildning för samhällets krisberedskap

rakel17loHelgen den 10-12 november genomfördes en repetitionsutbildning Rakel och karttjänst för personal med uppdrag inom samhällets krisberedskap. Platsen för kursen var hotell Stinsen i Hallsberg.

Lördagen inleddes med utbildning på Rakel och de terminaler FRO har för utbildning och till sambandsenheterna. Handhavande med tyngd på att byta talgrupper och gå över i DMO samt att använda gateway och DMO repeater gick igenom. Sedan följde karttjänst med, bland annat, positionsangivning i SWREF 99 och att föra lägeskarta.

Eleverna fick pröva sina kunskaper i en trafikövning med olika grupper som fick spela mot varandra och skicka över olika händelser med koordinater som varje grupp skulle föra upp på ”sin” karta. Radiotrafiken körde vi på en av DMO talgrupperna.

På söndagen fortsatta vi med trafikövningen och då provades både gateway och DMO repeater i olika trafikfall. När materielen hade återställts avslutades helgen med en välsmakande lunch.

Nio nya signalister till hemvärnet

StabsplatsbilKvarnHelgen 16–19 oktober genomfördes en GU Signalist 3 vid Markstridsskolan i Kvarn i Östergötland. Kursen omfattar hemvärnets sambandssystem för kortvåg (HF) och är sista delen av utbildningen för signalister till hemvärnet.

Kursen börjar med genomgång av grunderna för radiostationerna Ra 763 och Ra 195-familjen samt de olika programvaror som används i systemen. Därefter övergick kursen till tillämpning med mängdträning i att upprätta radiostationer och antenner var huvudsysslan.

Kursen avslutades med en slutövning där elever fick i uppgift att upprätta sambandsposter längs en möjlig transportsträcka. Det var med glädje som vi på söndag eftermiddag fick skaka hand med och säga hejdå till nio nyblivna signalister redo att placeras i hemvärnet.

FRO utbildar signalister till hemvärnets staber och ledningsförband. Befattningsutbildningen omfattar ca 16 dagar uppdelat på två till fyra tillfällen beroende på vilken kurs du väljer. Om du inte har tidigare militär grundutbildning tillkommer en tvåveckors grundkurs. Efter utbildningen blir du placerad i ett förband nära din bostad. Vill du veta mer? Kontakta FRO här!

Teknikutbildning för Molosbesättningar

mastkronaloStormen Hubert som drog över Åsbro Kursgård under natten har nu bedarrat, en inkallelse från Svenska kraftnät har kommit till vår personal som av en händelse befinner sig på kursgården för utbildning. Läget är mycket ansträngt med i princip all kommunikation utslagen, Rakel fungerar hjälpligt, men det finns stora vita fläckar i området. Så var scenariot när personal från Molos samlades till utbildning.

Det var både grundutbildning för ny personal och repetitionsutbildning. Första dagen började med el-kunskap, vilket naturligt förde in oss på tekniken kring vårt elaggregat i släpvagnen. Därefter följde praktisk övning av mastresning – det är en del att komma ihåg i det handhavandet.  Andra dagen övades uppstart av systemen och dess olika  delar gicks igenom. Kursen omfattade även kartteknik och navigationssystem samt utbildning på användning av Rakel.

FRO rekryterar systemoperatörer till Svenska Kraftnäts Molossystem. Personalen får utbildning att hantera den sambandsutrustning som ingår. De får även utbildning för att kunna köra de bandvagnar som finns i varje grupp. Är du intresserad av att komma med? Kontakta FRO här!

Befattningsutbildning för signalister till hemvärnet

ledr17Höstens utbildningar av signalister till hemvärnet är nu i full gång. Kurser genomförs på LedR i Enköping, på MSS i Kvarn och på FömedC i Göteborg. Eleverna får de kunskaper som behövs för att kunna placeras som signalister i hemvärnets staber och ledningsförband. Kurserna omfattar signalering, både med tal och datakommunikation, samt stabsarbete. Signalisten fyller en viktig funktion för att hemvärnet ska fungera!  

FRO utbildar signalister till hemvärnets staber och ledningsförband. Befattningsutbildningen omfattar ca 16 dagar uppdelat på två till fyra tillfällen beroende på vilken kurs du väljer. Om du inte har tidigare militär grundutbildning tillkommer en tvåveckors grundkurs. Efter utbildningen blir du placerad i ett hemvärnsförband nära din bostad. Vill du veta mer? Kontakta FRO här!

Molosträff på Åsbro Kursgård

litenMolosbildÅsbro Kursgård strax utanför Hallsberg var traditionsenligt samlingsplatsen då FRO-personalen inom Molos under helgen 13-15 oktober genomförde den årliga Molosträffen. Arrangör detta år har varit Molos-1 i Boden med gruppchefen Alf Leffler i spetsen.

Temat för årets träff har till stora delar handlat om framtiden och de utmaningar som väntar nu när konceptet ska genomgå en uppgradering och anpassning till nutidens och framtidens kravställningar. De tre dagarna har använts effektivt med informationspass och livliga paneldiskussioner såväl som grupparbeten och studiebesök. Det sistnämnda genomfördes i det intilliggande depåområdet där Svenska Kraftnät har sina nationella reparations- och beredskapsförråd avsedda för landets elförsörjning inklusive sitt eget överliggande stamnät. 

Genom grupparbetena framkom många goda idéer kopplade till utbildning, övningsverksamhet, rekrytering och marknadsföring utöver de spännande diskussioner man hade kring konceptets teknik, fordon och metoder. Bra diskussioner, högt i tak samt förmågan att tänka nytt, fritt och framåt får sammanfatta den upplevda andan under träffen och det var ett nöjt gäng med framtidstro som efter söndagens lunch återvände hemåt.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök