Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Inbjudan till sommarkurser för Signalungdom

ungdom18L

Vill du komma ihåg sommaren för lång tid framöver? Då har Signalungdom kurserna för dig!

Signalungdom erbjuder två sommarkurser för dig som tycker om teknik och är nyfiken på Försvarsmakten. Du får tillbringa tid på ett regemente och få lära dig nya saker. Deltagande i kurserna, inklusive mat, boende resor och alla aktiviteter är gratis. Du måste vara medlem i FRO eller någon annan frivillig försvarsorganisation. Om du inte är det kan du enkelt bli medlem i FRO här

Ledningssystem Ungdom

Under en sommarvecka träffas ungdomar mellan 15 och 19 år på Ledningsregementet i Enköping för att prova på det militära livet och få en inblick i hur ett ledningssystem fungerar. Kursen vänder sig till dig som vill prova på nya saker och tycker om frisk luft. Du kommer lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder i hur radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system (ledningssystem). Du får lära dig hur man pratar i radio (signalering), grunder i hur radiosystem fungerar och hur dessa används i ett större system (ledningssystem).

Kursen går under tiden 11 - 17 juli. Läs mer om kursen samt ansök här, senast 1 maj

Operation Samverkan

Kursen vänder sig till dig som tidigare har deltagit i ungdomsutbildning i någon frivillig försvarsorganisation. Vi ser gärna att du har någon kunskap i signalering och radio 180 med Dart. Vi börjar med inryckning vid Ledningsregementet i Enköping. Där får du personlig utrustning och möjlighet att känna på hur det är vid ett regemente. Fokus kommer vara teoretisk utbildning, försvarsupplysning och studiebesök. Efter några dagar i Enköping omgrupperar vi till Gotland där vi kommer använda våra nya kunskaper. Omgrupperingen genomförs som ett inslag i kursen då det kräver bra planering och tydliga order för att kunna genomföras bra.

Kursen går under tiden 11 - 21 juli. Läs mer om kursen samt ansök här, senast 1 maj. 

Intervju med Försvarsmaktens insatschef, viceamiral Jan Thörnqvist

thornqvistVad ansvarar Försvarsmaktens insatsledning för? Kan de frivilliga försvarsorganisationerna bidra mer i framtiden och i så fall med vad? Vi stämde möte med insatschefen, viceamiral Jan Thörnqvist, och pratade om hans arbete, bakgrund i en frivillig försvarsorganisation och hans syn på desamma. Det blev en trevlig och intressant timme. 

Det är tidig morgon i Stockholm. Kallt och glashalt utanför Högkvarteret på Lidingövägen. På sjunde våningen doftar det kaffe och vi blir bjudna på en värmande kopp. Jan Thörnqvist är alltid lika vänlig och tillmötesgående när man träffas. Denna morgon inget undantag. Som insatschef ansvarar han för både nationella och internationella operationer och insatser. Nationella operationer betyder att man övervakar och försvarar Sverige, landets intresse och därmed främjar säkerheten av vårt territorium.

- Det ska vi göra både i fred, kris och krig. I fredstid övervakar vi vårt territorium och är beredda att ingripa för att förhindra kränkningar. Vi samverkar dagligen med en mängd andra myndigheter och organisationer. säger Jan Thörnqvist. Våra gränser övervakas dygnet runt året runt och vi samarbetar i detta avseende bland annat med Polisen, Kustbevakningen och FRA som både får del av lägesbilden och delger information till denna.

Läs mer...

Molos i skarp insats vid stormen Cora

molosinsatsMolos medverkade i beredskapen för stormen Cora. Efter förvarning från E.ON:s entreprenör Eltel Networks begav sig två man från Molos 2 iväg till garaget i Njurunda där fordon och radioteknik fick sig en extra kontroll och genomgång. Kontaktvägar och rutiner för hemställan och avrop klarades ut med Svenska Kraftnät. Eltels och EON:s lokala bestånd av Rakelterminaler sågs över och programmerades med de samverkanstalgrupper som överenskommits med driftledningen.

När väderprognoserna lite senare visade att stormen troligen skulle komma att drabba norrlandskusten ca 10-15 mil längre norrut beslutade E.ON att behovet fanns att komplettera med Rakelterminaler i området kring Sollefteå och Kramfors. Detta verkställdes genom att 16 terminaler från Molos 2 transporterades till Sollefteå. För att kunna säkerställa tillgången på terminaler hos Molos 2 flyttades 20 terminaler från Molos 3 i Borlänge.

På måndagsmorgonen kunde man konstatera att stormen Cora drog förbi relativt obemärkt i Sundsvallstrakten och att det var Jämtlandsfjällen, norra delen av Västernorrland samt delar av Västerbotten som fick de värsta törnarna. Totalt var sju personer från Molos med i förberedelserna och den skarpa insatsen vid stormen Cora.

Gränsövning Eldstorm

eldstromSambandsenhet Karlstad rör sig framåt!  För andra gången i år har del av enheten varit aktiverad i övning med Länsstyrelsens i Värmland krisstab. Denna gång som del i Gränsövningen Eldstorm, vars tyngdpunkt låg hos Länsstyrelsen Dalarna och Hedmark fylke, Norge. För Värmlands del övades främst ”det tredje skiftet” av krisstaben, dvs den del som inte var engagerad under RIS-2017 i april. Samtidigt prövades en delvis justerad arbetsorganisation för staben.  

Sambandsenhetens roll denna gång var, liksom i våras, betjäning av sambandscentralen i länsledningsplats Klara. Övningen var förhållandevis kort, men vi valde ändå att genomföra deltagandet med två skift. Genom detta fick ytterligare en operatör möjlighet att introduceras i berörda system och övriga tillfälle att repetera och befästa sin förmåga. En sambandsledare som inte kunde delta i våras, introducerades också. Totalt deltog med andra ord 6 medlemmar ur enheten. De system som användes denna gång var begränsade till fast telefoni och två fasta Rakelterminaler.

Intensiv kursverksamhet i Enköping

Anna180loI mitten av november genomfördes årets två sista FRO-kurser på Ledningsregementet. Det var sista kursdelen av GU Signalist 1 samt en GU Signalist 3. Konceptet att bedriva kurserna samtidigt på samma område innebär en hel del samordningsvinster. Utöver en del gemensamma aktiviteter utanför själva lektionstiderna finns det tankar på att framöver även utöka samarbetet under exempelvis kursernas slutövningar.

Samtliga elever på GU Signalist1 blev godkända och söker sig nu vidare till nästa kurs. Även på GU Signalist 3 blev samtliga elever godkända och är därigenom nu flygfärdiga som signalister i hemvärnet.

Anna Stenberg från HKV PROD/FRIV följde kurserna under en del av kurstiden. Anna visade ett stort intresse för våra lektioner. Utöver att prata med eleverna så fick Anna också tillfälle att praktiskt jobba lite med Ra 180.

Information om 2018 års grundkurser för signalister i hemvärnet (GU Signalist 1, 2 och 3) finns nu i FRO Utbildningskatalog. Välkommen med din kursansökan!

Nio nya signalister till hemvärnet

StabsplatsbilKvarnHelgen 16–19 oktober genomfördes en GU Signalist 3 vid Markstridsskolan i Kvarn i Östergötland. Kursen omfattar hemvärnets sambandssystem för kortvåg (HF) och är sista delen av utbildningen för signalister till hemvärnet.

Kursen börjar med genomgång av grunderna för radiostationerna Ra 763 och Ra 195-familjen samt de olika programvaror som används i systemen. Därefter övergick kursen till tillämpning med mängdträning i att upprätta radiostationer och antenner var huvudsysslan.

Kursen avslutades med en slutövning där elever fick i uppgift att upprätta sambandsposter längs en möjlig transportsträcka. Det var med glädje som vi på söndag eftermiddag fick skaka hand med och säga hejdå till nio nyblivna signalister redo att placeras i hemvärnet.

FRO utbildar signalister till hemvärnets staber och ledningsförband. Befattningsutbildningen omfattar ca 16 dagar uppdelat på två till fyra tillfällen beroende på vilken kurs du väljer. Om du inte har tidigare militär grundutbildning tillkommer en tvåveckors grundkurs. Efter utbildningen blir du placerad i ett förband nära din bostad. Vill du veta mer? Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök