Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambands- och datatekniker till hemvärnet utbildades i Boden

signmek17Eleverna vid sambands- och datateknikerutbildningen tog med sig våren upp till Boden, säger instruktörerna på plats. Soligt väder, varmare temperaturer och därtill midnattssol bidrog till en lyckad kurs med teknisk utbildning, lödning och reparationer.

Hemvärnsförbanden är idag utrustade med omfattande ledningssystem – allt från telefoni till radio- och IT-materiel. I rollen som sambands-och datatekniker ingår att utföra enklare fältreperationer, känna till logistikkedjan och bereda materielen för reparationer. Teknikerna ska även leda vård och återställning av materiel samt kunna hantera elsäkerhetsfrågor. Allt detta ska man kunna göra inom bataljons ram, det innebär att även om man är placerad vid ledningsplutonen ska man kunna felsöka, diagnostisera och reparera all materiel på bataljonen för att ledningssystemen att fungera.

Sambands- och datatekniker är en av de befattningar i hemvärnet som FRO bemannar. Är du nyfiken på vad det innebär? Kontakta oss för mer information här.

Sambands- och datatekniker utbildades inför leveransen av IS HV

ishvtekn2Under gångna helgen samlades sambands- och datatekniker samt personal från utbildningsgrupper från de 19 hemvärnsbataljoner som kommer att få IS HV under 2017, för teknikerutbildning på systemet vid Hemvärnets Stridsskola i Stockholm.

Prioriterade områden var driftsättning av systemet IS HV, kontohantering, TEID-kortshantering, loggning och uppkoppling av hårdvara samt inläsning av kartdatapaket. Man han även med arkivering samt inläsning och konfigurering av mjukvara. Det var en helg med mycket information som under lördagen genomfördes ett stationssystem i tre steg. Under söndagen genomfördes en slutövning där man under begränsad tid och enbart med stöd av instruktions- samt reperationshandbok i grupp skulle hantera systemet. Helgen avslutades  med ett prov för att befästa kunskaperna.

Utbildningsansvaret för IS HV kommer att överföras till FRO från och med 2019 efter det att införandet av systemet är klart.

Samband vid kommunal övning i Västerås

vasteras

Idag blev FRO Västmanland inringda för att lösa ett akut sambandsproblem. Västerås stad genomförde en övning och ville pröva hur samband kunde upprättas när ordinarie sambandsmedel inte fungerade. Man spelade med att Rakel slutade fungera till vissa delar och behövde ett system som kunde hålla kontakten mellan Stadshuset och en värmestuga i Skultuna. FRO upprättade kontakt med en portabel repeater på 160 MHz som var placerad mitt emellan de två sambandsplatserna.

Även Polisen, Räddningstjänsten och sjukvården var med aktivt i detta spel som fungerade bra. Detta var första gången som Västerås stad hade en övning av denna storlek och vår kontaktman var mycket nöjd med förloppet.

Jörgen Kvist berättar: För ca 6 veckor sedan fick vi en förfrågan om att hjälpa till vid en övning som Västerås stad skulle genomföra. Vi gjorde en radiorek och talade om för projektansvarige vad vi kunde erbjuda. Västerås stad har ett stort antal Rakelterminaler men jag hoppas att detta sprider sig till de mindre kommunerna i länet. Här har vi chansen att göra en insats med både operatörer och ett radionät på 160 MHz.

Signalistutbildning i vintermiljö

ann2017

Under två intensiva veckor i månadsskiftet april – maj gjorde ett femtontal elever de sista två delarna av sin utbildning för att bli signalister i hemvärnet. Kurserna gick på Camp Ånn i den jämtländska fjällvärlden i ett strålande vårvinterväder.

Del tre av befattningsutbildningen omfattar samband över långa avstånd med HF eller kortvåg. För att få sambandet att fungera måste man kunna välja lämplig frekvens och sätta upp rätt antenn. Efter lite övning gick antennuppsättningen elegant. Bredbandsantennen fästes i ett träd i ena ändan och en högantennmast i den andra. För att eleverna skulle få känna på hur det fungerar med riktigt långa avstånd medverkade FRO:are över hela landet som motstationer i några av trafikövningarna.

När utbildningen nu är klar kommer de nya specialisterna att placeras i hemvärnet, i kompaniledningar och i ledningsplutoner på bataljonsnivå. Hemvärnet har stort behov av signalister och annan sambandspersonal. Vill du bli specialist i hemvärnet? Läs mer här!

Sambandsenhet Karlstad på övning RIS 2017

ris22Den 26 april genomfördes den regionala samverkansövningen RIS 2017 med övade i Värmland och delar av Västra Götaland. Den genomfördes på strategisk och taktisk ledningsnivå utan operativa fältenheter och i realtid utan avbrott med syfte att vara lärande och utvecklande i sin form. Det övergripande scenariot omfattade höga flöden i Värmland och Västra Götaland som leder till störningar i samhällsviktig verksamhet samt försörjnings- och transportsystem.

Antalet övade funktioner var drygt 30, till vilket ska läggas ett dussin funktioner som verkade i rollen som ”motspel”. Sammantaget deltog ca 650 personer, det var därmed en av de större övningarna för civila samhället som genomförs under 2017.

Denna övning blev den första för FRO Sambandsenhet Karlstad i en roll som ingår bland de prel kompetensområden den ska klara. Det gällde delområdet ledningsstöd, genom betjäning av Länsstyrelsens i Värmland ledningsplats ”Klara”, främst omfattande växel- och telefonistplatsbetjäning fast telefoni samt betjäning av två stationära Rakelterminaler.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök