Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sommarkurserna i Höllviken har börjat

Hollviken171I dag börjar sommarens utbildningar på Falsterbo Kursgård i Höllviken. Det är inledningsvis fyra kurser som pågår. Två av dem handlar om IT-säkerhet, med inriktning på behoven inom hemvärnet respektive samhällets beredskap. Övriga kurser är en grundkurs del 2 för blivande signalister i hemvärnet och en kurs för sambandsledare inom krisberedskapen.    

Under veckan tillkommer en kurs i sambandsplanering för samhällets krisberedskap och en grundkurs del 1 för sambandspersonal till hemvärnet. Sammanlagt kommer drygt 100 elever att utbildas för sina uppgifter inom totalförsvaret under de två kursveckorna.

Signalungdom lär sig Försvarsmaktens ledningssystem

ung2017 1I dag är det inryckning för den första av sommarens kurser för Signalungdom. 16 elever från hela landet ska under en vecka på Ledningsregementet i Enköping bekanta sig med det militära livet och den signalmateriel som används inom Försvarsmakten.

Veckan kommer att handla mycket om signalering, militära radiosystem, antenner och hur det knyts samman till ett ledningssystem. De kommer även att resa master och använda fordon som används i Försvarsmakten både nationellt och internationellt.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök