Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Sambandsutbildning för signalister till hemvärnet

fomedclNu är höstens grundkurs för signalister till hemvärnet – GU Signalist 1 – i full gång på FömedC i Göteborg. Nio elever har gjort klart första delen av kursen. De har fått lära sig signalering, signalskydd och olika signalskyddssystem. Under söndagen fick de jobba i små staber för att praktisera lite expeditionstjänst och det de hittills har lärt sig.

Om tre veckor kommer de tillbaka till Käringberget och får lära sig lägeskarta, linjebyggnad och därtill sätta samman allt de har lärt sig i en tillämpad övning. Flera av eleverna kommer att fortsätta sin utbildning med två delkurser efter nyår och kommer därefter att vara klara för att placeras i ett hemvärnsförband nära hemorten.

FRO utbildar specialister i sambandstjänst till hemvärnet. Det finns många olika befattningar att välja på. Som signalist i ett insatskompani är du kompanichefens högra hand och har ansvar för kommunikationerna, både till högre chef och till underställda förband. Vill du göra skillnad genom en befattning som signalist i hemvärnet? Kontakta FRO, vi hjälper dig med utbildning och annat.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök