Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Med fokus på det civila försvaret

- I Försvarsberedningen diskuteras, studeras och undersöks allt vad som kan hända. Det är ett digert och mycket noggrant arbete där alla riksdagspartier medverkar. Och vi tittar både på det militära som civila försvaret. Men klart är att de civila frågorna har fått stå åt sidan i många år. Vårt stora elberoende gör oss enormt sårbara, vad gör vi om elen går?

Då det civila försvaret varit på undantag i flera år är det som att börja från början menar Beatrice Ask.

- Hur är det ute i kommuner och landsting? Har de riktlinjer om vad som ska göras om krisen uppstår, som till exempel ett elhaveri.

Jag informerar om att FRO har ett avtal med Svenska Kraftnät och att vi har Moluspersonal som rycker ut och hjälper när det uppstår ett längre elhaveri ute i landet. Hon blir väldigt imponerad och vill gärna veta mer. Beatrice tycker också att vi i Sverige måste titta på alternativ till el mycket mer än vad vi tidigare gjort. De frivilliga försvarsorganisationerna spelar och kan spela en mycket större roll i det civila försvaret.

- De finns i hela befolkningen, har den lokala och regionala förankringen som behövs. Att tänka praktiskt, informera om det civila skyddet och hur man gör vid en kris är bara några av de saker som ni kan hjälpa till med. Ni har en stor potential och ska utnyttjas på rätt sätt. Därför att de frivilliga försvarsorganisationerna viktigare än någonsin. Vi har också föreslagit att ni ska få ökade ekonomiska resurser för att informera, rekrytera och hjälpa flyktingar.

När det gäller cyberhot så menar Beatrice Ask att vi måste ha säkrare system.

- Sverige är långt framme vad gäller digitalisering men vi är sämre med säkerheten. Det måste vi ändra på. Vi vet ju att det är så många påverkanskampanjer som pågår. Valet i september kommer vara utsatt. Säkrare system måste byggas upp. Att medvetenheten har höjts är bra, men som sagt, vi behöver bygga stabilare och säkrare system.

Förr visste de flesta svenskar var skyddsrummen fanns.

- Ja absolut. Numera vet vi inte ens om de finns? Också en mycket angelägen fråga att ta upp med kommunerna.

I Försvarsberedningens delrapport som presenterades i slutet av december förra året skriver ni att ”ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas”. Det är allvarliga ord.

- Ja det är det. Vi lever i en instabil omvärld med allt vad det innebär. Östersjöregionen är utsatt och även Arktis. Rysslands agerande i Ukraina och annekteringen av Krim är bara några allvarliga saker som gör oss utsatta. Sverige som land är inte intressant, men vi ligger i vägen och därför är vi extra sårbara, säger Beatrice Ask. - Det är därför så oerhört viktigt att vi nu återupprättar Totalförsvaret igen, alltså det civila och militära försvaret.

Kaffet har för längesedan kallnat och intervjun är över. Beatrice Ask följer mig ut och vi tar vägen genom kulvertarna i Riksdagshuset. Hon berättar om de olika föremålen som bevaras därnere, alla av historiskt slag. Det är trevligt att lyssna på denna jordnära, trygga politiker. Rätt kvinna på rätt plats.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök