Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Teknikutbildning för Molosbesättningar

mastkronaloStormen Hubert som drog över Åsbro Kursgård under natten har nu bedarrat, en inkallelse från Svenska kraftnät har kommit till vår personal som av en händelse befinner sig på kursgården för utbildning. Läget är mycket ansträngt med i princip all kommunikation utslagen, Rakel fungerar hjälpligt, men det finns stora vita fläckar i området. Så var scenariot när personal från Molos samlades till utbildning.

Det var både grundutbildning för ny personal och repetitionsutbildning. Första dagen började med el-kunskap, vilket naturligt förde in oss på tekniken kring vårt elaggregat i släpvagnen. Därefter följde praktisk övning av mastresning – det är en del att komma ihåg i det handhavandet.  Andra dagen övades uppstart av systemen och dess olika  delar gicks igenom. Kursen omfattade även kartteknik och navigationssystem samt utbildning på användning av Rakel.

FRO rekryterar systemoperatörer till Svenska Kraftnäts Molossystem. Personalen får utbildning att hantera den sambandsutrustning som ingår. De får även utbildning för att kunna köra de bandvagnar som finns i varje grupp. Är du intresserad av att komma med? Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök