Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Befattningsutbildning för signalister till hemvärnet

ledr17Höstens utbildningar av signalister till hemvärnet är nu i full gång. Kurser genomförs på LedR i Enköping, på MSS i Kvarn och på FömedC i Göteborg. Eleverna får de kunskaper som behövs för att kunna placeras som signalister i hemvärnets staber och ledningsförband. Kurserna omfattar signalering, både med tal och datakommunikation, samt stabsarbete. Signalisten fyller en viktig funktion för att hemvärnet ska fungera!  

FRO utbildar signalister till hemvärnets staber och ledningsförband. Befattningsutbildningen omfattar ca 16 dagar uppdelat på två till fyra tillfällen beroende på vilken kurs du väljer. Om du inte har tidigare militär grundutbildning tillkommer en tvåveckors grundkurs. Efter utbildningen blir du placerad i ett hemvärnsförband nära din bostad. Vill du veta mer? Kontakta FRO här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök