Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Molosträff på Åsbro Kursgård

litenMolosbildÅsbro Kursgård strax utanför Hallsberg var traditionsenligt samlingsplatsen då FRO-personalen inom Molos under helgen 13-15 oktober genomförde den årliga Molosträffen. Arrangör detta år har varit Molos-1 i Boden med gruppchefen Alf Leffler i spetsen.

Temat för årets träff har till stora delar handlat om framtiden och de utmaningar som väntar nu när konceptet ska genomgå en uppgradering och anpassning till nutidens och framtidens kravställningar. De tre dagarna har använts effektivt med informationspass och livliga paneldiskussioner såväl som grupparbeten och studiebesök. Det sistnämnda genomfördes i det intilliggande depåområdet där Svenska Kraftnät har sina nationella reparations- och beredskapsförråd avsedda för landets elförsörjning inklusive sitt eget överliggande stamnät. 

Genom grupparbetena framkom många goda idéer kopplade till utbildning, övningsverksamhet, rekrytering och marknadsföring utöver de spännande diskussioner man hade kring konceptets teknik, fordon och metoder. Bra diskussioner, högt i tak samt förmågan att tänka nytt, fritt och framåt får sammanfatta den upplevda andan under träffen och det var ett nöjt gäng med framtidstro som efter söndagens lunch återvände hemåt.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök