Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Signalungdomskursen avslutad

FRO2017bDå är kursen slut för i år. Sista dagarna var intensiva med över ett dygn tillämpningsövning där bland annat radiotäckning över halva Gotland upprättades. De rörliga delarna bestående av TGB 16 (GALT) grupperade lätta ledningsplatser där radioreläer användes för att få större yttäckning.

Allt leddes från den fasta stabsplatsen som var grupperad i kvarter (inomhusgrupperad). Stabsplatsen hade mycket att göra med att följa upp var enheterna befann sig, hålla koll på deras status, ge kompletterande order, o.s.v. Övningen flöt på bra och enheterna kom in under eftermiddag kväll för att påbörja återhämtning.

Återhämtning fokuserar först på vård av fordon, gruppmateriel och personlig utrustning. Den personliga återhämtningen får komma sist då det viktigaste är att enhetens utrustning är klar för nästa uppgift. Nu är eleverna hemma igenom och förhoppningsvis full av nya erfarenheter och en och annan rolig historia att berätta där hemma. 

Väl mött nästa år igen.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök