Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Frivilliga försvarsorganisationer i Almedalen

FPASamhällets behov av resurser från de frivilliga försvarsorganisationerna diskuteras under Almedalensveckan som pågår i Visby. Hela programmet omfattar över 4000 seminarier med olika samhällsintressen. Försvarsfrågor hanteras bland annat på Försvarspolitisk Arena, där FOS är en av medlemmarna och anordnar två seminarier. Du kan se seminarierna via länkarna nedan, även efter att de har genomförts. Seminariet börjar några minuter in i inslaget.

Behövs en ny frivillighet?
(3 juli 13:00) Vid svåra påfrestningar behöver vi kunna mobilisera kvalificerade kompetenser inom många samhällssektorer. Hur ska den nya frivilligheten se ut för att möta dessa utmaningar. Se seminariet här!

Försvarsvilja på riktigt!
(4 julii 10:30) De frivilliga försvarsorganisationerna spelar en viktig roll i krisberedskapen. Specialistkompetenser inom olika områden bidrar till folkförankring och kunskap om vad som krävs vid påfrestningar på samhället. Hur kan denna kompentens kan utnyttjas i det nya totalförsvaret? Se seminariet här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök