Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Samverkansutbildning i samhällets krisberedskap

RSU17Flygförare från FFK, bandvagnsförare från FAK och Bilkåren samt sambandspersonal från FRO deltog i den årliga regionala samverkansutbildningen (RSU) som genomfördes i slutet av maj på Ränneslätts övningsfält utanför Eksjö. Utbildningen var ett led att träna förmågan att leda bandvagnar från flyg på väg i ett terrängområde, men även att leta ”koppartjuvar” längs järnväg och öva sambandstjänst mellan flyg och markenheter. Såväl Rakel som andra sambandsmedel användes i övningen.

Från FRO deltog personal från både Molos och Trafikverksuppdraget. Sambandstjänsten var huvuddelen av verksamheten men man hann även med vidareutbildning av bandvagnsförare i underhåll av vagnarna.

FRO har flera olika uppdrag inom samhällets krisberedskap. Läs mer här, eller kontakta FRO om du vill ha en uppgift i samhällets krisberedskap. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök