Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

IS HV överlämnat till hemvärnet

rikshvch3Vid en ceremoni på Hemvärnets stridsskola under torsdagen överlämnades IS HV (informationssystem hemvärn) formellt från FMV till hemvärnet. Projektet och systemet presenterades av projektledaren Petter Winther från FMV och sedan överlämnades det av Peter Kivikari från FMV till Rikshemvärnschefen Generalmajor Roland Ekenberg.

Rikshemvärnschefen höll ett kortare anförande om IS HV som tagits fram under kort tid med stor effektivitet och med låg kostnad till hemvärnets bataljons- och kompanistaber. IS HV har dessutom tagits väl emot väl av användarna vilket även det är värt att fira. "För hemvärnet är detta gigantiskt, ett lyft för ledningsförmågan - från fettpennor och kartplast till digitalisering av stabsarbetet" säger Roland Ekenberg.

Nu väntar leverans ut till de första 19 bataljonerna vilket kommer att ske efter sommaren.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök