Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Signalistutbildning i vintermiljö

ann2017

Under två intensiva veckor i månadsskiftet april – maj gjorde ett femtontal elever de sista två delarna av sin utbildning för att bli signalister i hemvärnet. Kurserna gick på Camp Ånn i den jämtländska fjällvärlden i ett strålande vårvinterväder.

Del tre av befattningsutbildningen omfattar samband över långa avstånd med HF eller kortvåg. För att få sambandet att fungera måste man kunna välja lämplig frekvens och sätta upp rätt antenn. Efter lite övning gick antennuppsättningen elegant. Bredbandsantennen fästes i ett träd i ena ändan och en högantennmast i den andra. För att eleverna skulle få känna på hur det fungerar med riktigt långa avstånd medverkade FRO:are över hela landet som motstationer i några av trafikövningarna.

När utbildningen nu är klar kommer de nya specialisterna att placeras i hemvärnet, i kompaniledningar och i ledningsplutoner på bataljonsnivå. Hemvärnet har stort behov av signalister och annan sambandspersonal. Vill du bli specialist i hemvärnet? Läs mer här!

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök