Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar

stabsplatsKursen ledningssystem för bataljonsstabsmedlemmar är för dig som är stabsmedlem i en bataljonsstab och som behöver utveckla din förmåga att använda hemvärnets lednings- och sambandssystem. På kursen får du arbeta tillsammans med elever på kurser för ledningssystembefäl samt sambandsgruppchefer. En hemvärnsbataljon får en ny uppgift och planering av ledningssystemet ska göras. Kursen ger utökade kunskaper i ledning av och samband inom hemvärnsbataljon. Samverkan inom och utom bataljonens ram ingår liksom utökade kunskaper om bataljonens lednings- och sambandsmateriel. Kursen är främst avsedd för befäl i andra befattningar än som ledningssystembefäl.

Kursen går på Fårö Kursgård under tiden 22 – 30 juli. Ansökan sker i Utbildningskatalogen senast 30 april

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök