Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

IS HV på LTÖ

geltic2Under vecka 3 och nu vecka 5 genomförs ledningsträningsövning (LTÖ) för våra hemvärnsbataljonsstaber. Nytt för denna gång är inmarschen av vårt nya informationssystem, IS HV.

Det är ett system som består av ett antal datorer, skrivare, bildkanon och en tvättdator. Datorerna är sammankopplade med en gemensam programvara. Det innehåller ett kartprogram där vi i staberna kan göra olika lager (oleat) för att påvisa olika saker, gränser, egna förband, sambandet, fiendens läge och mycket mer. Det finns karttecken att plocka från. Detta gör att vi kan få en mer grafisk stabsorientering när varje sektion har arbetat med sin del.

I systemet finns mallar och blanketter som är de som ska användas, nu slipper vi få in flera olika varianter av samma rapport. Nu startar arbetet med vår stabsmetodik, hur vill vi arbeta med systemet.

Några dagar på ledningsregementet i Enköping har gett oss en början som vi tar med oss hem och utvecklar. Processen har startat och nu får alla smälta detta i enrum och ha tankar med sig till nästa övning.

Personligen tycker jag att det är ett bra system som kan underlätta mycket för oss. Det behövs inte så mycket papper när allt finns digitalt och lätt kan ses av alla sektioner. Jag ser fram emot att se IS HV i bruk hemma på bataljonen.

Lillemor Bohlin
Sambandschef 49. hvbat
FRO Norra Skåne

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök