Frivilliga Radioorganisationen

Radio, tele och data i samhällets tjänst

Ökad avtalstid för ledningssystembefäl och signalister

m blankettFrån och med 1 januari 2018 ökar antalet avtalsdagar för signalister i ledningspluton med 2 dygn. Det innebär att signalister får 6 avtalsdygn och sambandsgruppchefer med ställföreträdare får 7 dygn. Avtalstiden för ledningssystembefäl utökas också med 2 dygn vilket innebär att de får 8 dygn. Det är med hänsyn till Regeringens försvarspolitiska inriktningsbeslut att Hemvärnet ska få ökad ledningsförmåga som Försvarsmakten beslutat om ökad tjänstgöringstid.

Regional ledningsträning
Den utökade tiden ska användas till en  ny övning i syfte att öka bataljonens ledningsförmåga. En regional LTÖ (ledningsträningsövning) ska genomföras varje år med bataljonstaber och delar av ledningsplutonerna där man övar tillsammans med militärregional stab. Övningen genomförs i förberedd stabsplats för att optimera övningstiden. Regional LTÖ kommer att provas under 2017 i Militärregion Norr och Syd, och från och med 2018 tillämpas i samtliga militärregioner.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära Dig

Sök